Termeni și Condiții

REGIE RADIO MUSIC SRL (RRM) va lua toate măsurile tehnice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Aveţi dreptul de a solicita oricând ştergerea tuturor datelor personale colectate de către subscrisa prin e-mail la adresa dpo@rrm.ro sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa RRM, conform informațiilor prezente în acest document.

Definiții și Condiții generale

 1. REGIE RADIO MUSIC SRL își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. De aceea, vă invităm să-l recitiți periodic. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați în întregime termenii și condițiile aveti posibilitatea de a nu mai utiliza www.rrm.ro.
 2. Orice utilizare a acestui web-site sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.
 3. Acest website este disponibil public la adresa www.rrm.ro. REGIE RADIO MUSIC SRL este proprietarul RRM si al www.rrm.ro.
 4. “Utilizator” este numită orice persoană care acceseaza www.rrm.ro și folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.
 5. “Editor” este numita persoana care se ocupă de postarea, mentenanța și reactualizarea informațiilor de pe www.rrm.ro
 6. “Moderator” este orice persoană desemnată de REGIE RADIO MUSIC să se ocupe de monitorizarea, întreținerea și medierea discuțiilor (comentariilor) de pe www.rrm.ro
 7. Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă sunt rezervate și aparțin REGIE RADIO MUSIC SRL, în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați vindeți, revindeți sau să exploatați nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de REGIE RADIO MUSIC SRL prin intermediul www.rrm.ro.
 8. Societatea REGIE RADIO MUSIC SRL nu poate fi facută răspunzatoare pentru nici un fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor sau lipsa emisiei online. Sunteți de acord ca REGIE RADIO MUSIC SRL nu este raspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.rrm.ro.
 9. Conținutul www.rrm.ro poate fi vizualizat numai pentru folosința personala a utilizatorului website-ului, lipsită de intenție comercială.

Descrierea serviciilor

 1. REGIE RADIO MUSIC SRL (RRM) administreazăacest site, care asigură utilizatorilor acces la o serie de resurse, informații și posibilitatea de ascultare online a posturilor de radio reprezentate de RRM. Noi servicii vor fi implementate în timp, fără a încălca Politica de Confidențialitate sau scopul declarat. Este posibil ca unele servicii noi să beneficieze de condiții speciale de utilizare care vă vor fi aduse la cunoștiință și care vor necesita o aprobare separată.
 2.   Accesul la www.rrm.ro este gratuit ăi nu este limitat de plata unui abonament. Totuăi fiind un site Internet trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie sa aveti la dispozitie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

Răspundere juridică. Despăgubiri

 1. Editorii și Utilizatorii www.rrm.ro sunt singurii responsabili de informațiile postate pe site.
 2. Fiecare utilizator al www.rrm.ro este de acord că, la cererea REGIE RADIO MUSIC SRL, să exonereze de raspundere www.rrm.ro și REGIE RADIO MUSIC SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.
 3. Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați REGIE RADIO MUSIC SRL, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul mesajelor postate sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricaror drepturi ale acelui terț.
 4. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației in vigoare în România.

Drepturi de autor. Preluarea informațiilor

 1. Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a www.rrm.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.
 2. Preluarea de informații de către alte media poate fi făcută numai cu mențiunea “SURSA: RRM.RO”, amplasată vizibil.
 3. Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, înregistrarile audio și video, streamingul intra sub incidența drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza parțial sau integral este necesar acordul scris al REGIE RADIO MUSIC SRL . Încălcarea acestei condiții duce la un conflict pe care REGIE RADIO MUSIC SRL va urmări să-l rezolve mai întâi pe cale amiabilă și apoi pe cale juridică.
 4. Utilizatorii sunt liberi să vină cu sugestii pentru îmbunătățirea site-ului, să-l susțină cu materiale, informații și sub orice alta formă.
 5. Pentru orice comunicare oficială și semnalarea unor abuzuri, sau o verificare dacă datele sale persoanele sunt stocate sau utilizate în vreun scop de societate, cât și pentru solicitarea ștergerii datelor personale furnizate prin intermediul siteului, utilizatorii www.rrm.ro au la dispozitie urmatoarele căi de contact:

Scrisoare recomandată pe adresa: Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sectorul 2, Bucureşti, cu mentiunea pentru www.rrm.ro

E-mail: dpo@rrm.ro